Bezpieczny kolor (Wieczór spektakli dyplomowych)
Bezpieczny kolor