W stanie zawieszenia (Wieczór spektakli dyplomowych)
W stanie zawieszenia