Squadra Sua - „Bomberos” (XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ulicy)
Squadra Sua - „Bomberos”