Wiolonczelistka w hotelu Emirates Palace (Emiraty Arabskie)
Wiolonczelistka w hotelu Emirates Palace